Borgmesterkandidat Tina Mandup har ordet

25. september 2018


Umiddelbart efter at Tina  Mandrup var blvet valgt til Venstres nye borgmesterkandidat bragte flere aviser et interview med hende. Vi bringer her det fulde interview.

Tina Mandrup lægger op til samarbejde med alle

Venstre i Lejre skal åbne sig med nytænkning og med rundhed fremhæve de liberale værdier. Det er jeg sikker på, vil give mange stemmer til Venstre. Men mange stemmer i sig selv, er ikke svaret på hverken at få indflydelse eller at få magten.  Det kræver at vi er i stand til at skabe positiv kontakt og lave gode relationer til de andre partier og ind i de andre partier.

Det fastslår den nyvalget borgmesterkandidat for Venstre i Lejre Tina Mandrup. Gevninge.

Tina Mandrup fortsætter med at fastslå, at Venstres kommunalbestyrelsesgruppe under hendes ledelse stille og roligt vil arbejde sig ind på den spilleplade, hvor flertallet er nu. Vi kan ikke stå ude på sidelinjen med den liberale fane højt hævet, og tro, at de andre kommer til os. Det er os, der som en begyndelse må komme til dem. Sådan er spillet!  

 Liberale værdier

Venstre har masser af byde på. Det er forkert, at vi som liberale bliver sat i bås som nogle uden hjerte og uden blik for de svage. Eller som dem, der ikke kærer sig om miljøet. Lige så forkert er det at tro, at fordi man er til nye boformer og grøn omstilling, så stemmer man ikke liberalt.Det er faktisk meget komplekst og meget enkelt på én og samme tid.

Internt skal vi have defineret vores politik med en klar og tydelig retning, siger den nye borgmesterkandidat videre. Det er indlysende, at Venstre eksempelvis ønsker en

god pleje og pasning for alle borgere unge som ældre. At vi ønsker hullerne i vejene lappet og at vores kommunale bygninger kommer op i standard osv.

 Centralisering og statsliggørelse er ikke vejen

Men i en tid, hvor de kommunale budgetter er presset - og så har vi kun set begyndelsen - er opbygningen af en robust økonomi helt afgørende. Dernæst skal vi have mod til at foretage langsigtede prioriteringer. Men det kommunale selvstyre er under pres - både økonomisk og politisk. Jeg ser det som en meget vigtig liberal kernesag at kæmpe imod centralisering og statsliggørelse.

Vi oplever desværre et Christiansborg med hang til at ville styre mere og tættere på den enkelte borger. En styring, der griber ind over den hidtil kommunale råderet. Med vedtagne politikker og regler, der låser os fast - indskrænkes vores råderum over den måde, som vi indretter vores kommune på.  

Tina Mandrup nævner som eksempel den nye lov vedr. skilsmisser. Her skal familier screenes og vurderes om de skal i grøn, gul eller rød kategori, alt efter hvordan de med sandsynlighed vil komme igennem skilsmissen. Hun har stor sympati for, at vi vil de børn det godt, som kommer i klemme mellem mor og far. Men det er en meget lille andel, at familierne der ryger i konflikt med hinanden.     

Men siger hun, vi skal da ikke have et samfund, hvor staten går ind i folks private områder og putter os i røde, gule og grønne kategorier.                                                                     

Dels er det et helt usmageligt indgreb for helt almindelige mennesker, dels understøtter det en kultur, hvor man overtager individets ansvar for sig selv og sine.

 Nej til at hæve skatten

En sådan kultur skaber en usund afhængighed af det offentliges understøttelse. For reaktionen bliver let, at det må kommunen hjælpe med eller tage ansvar for. Jo flere centralt besluttede velfærdsrettigheder - des mindre råderum får vi i kommunerne til selv at prioritere.  For nogle er svaret, at så må vi hæve skatten. Det bliver ikke med mig!  

Tværtimod ser jeg gerne, at vi arbejder os i retning af at sænke skatten, så vi hver især får lov at beholde noget mere i egen lomme. Det giver ansvarlighed og bedre mulighed for valgfrihed. Så ville eksempelvis familier, som føler sig hårdt ramt af en skilsmisse, selv kunne vælge at bruge penge på hjælp til at få det hele til at glide lettere. Vi skal have ansvaret for egne valg tilbage til det enkelte menneske.   

På det kommunale plan er det nemt at love høje serviceniveauer hele vejen rundt, siger Tina Mandrup videre. Det er ingen kunst - kunsten er at gøre det økonomisk ansvarligt. Og et nærliggende spørgsmål er "hvor skal pengene komme fra?"

Bedre service til nye og gamle virksomheder

Jeg mener, at vi skal have en langt mere aktiv tilgang, når det gælder om at tiltrække virksomheder. Vi skal servicere de virksomheder, der har brug for hurtig og smidig sagsbehandling, og vi skal se dette som en lige så vigtig kerneopgave, som det at servicere borgerne. Vores beliggenhed gør, at vi burde være en attraktiv kommune - ikke kun som bosætningskommune, men i høj grad også for et erhvervsliv og et landbrug, der tænker i nye teknologiske baner. Kommunen skal naturligvis ikke plastres til med store virksomheder med rygende skorstene, men i de udlagte erhvervsområder, skal vi give plads til dem som gerne vil lægge deres virksomhed i Lejre. Og jeg mener, at vi skal være aktivt opsøgende for at give Lejre endnu et stærkt brand - det kunne være kommunen, hvor man tæt på RUC og Risø kan slå sig ned og udvikle nye teknologier.

 Venstre skal på scenen lokalt

De næste 3½ år skal vi ikke blot nå noget, vi skal opnå noget, fortsætter Tina Mandrup.  Det kan vi, hvis vi forstår at indtage en plads på scenen, hvor de andre regner med os - og respekterer os i rollen, som dem der godt vil være med. Vi kommer ikke til at opnå noget, ved at blive bag scenetæppet og først træde frem, når næste valg skydes i gang. Vi skal frem på scenen og deltage aktivt med helt konkrete politiske udspil. Men for overhovedet at få en plads på scenen med flertalsgruppen, skal vi arbejde os ind på dem og med troværdighed og kløgt gøre os fortjent til at blive lyttet til.

Som gruppeformand vil jeg lede gruppen med tillid og dialog som omdrejningspunktet for en samlet gruppe - et hold. Man skal kunne stole på os - og regne med os som en seriøs partner, der går efter at skabe resultater. 

 Jeg har viljen og modet

Vi skal formulere politik og rejse forslag i kommunalbestyrelsen - også selv om vi ved, at det kan være vanskeligt at skaffe flertal.  Det skal vi, fordi det er vores eneste måde at vinde respekt på. En respekt, som skal sikre os en plads med scenelyset i øjnene, og ikke som dem der først kommer frem ved tæppefald i 2021.

Jeg har viljen, jeg har modet, men jeg ved at jeg ikke kan gøre det alene.Men jeg ved, at jeg kan få følgeskab, jeg ved, at jeg kan åbne døre. Og jeg ved, at jeg kan få det til at ske, som jeg sætter mig i spidsen for.

Mit valgslogan i valgkampen lød: Når ord bliver til handling. Det er det fortsat! Min ambition er Venstre skal tilbageerobre borgmesterposten, og at der igen skal være blåt liberalt flertal i kommunalbestyrelsen. Jeg lægger op til samarbejde med alle partier og vil bidrage til at der kommer et Venstre aftryk på kommunalbestyrelsens beslutninger, slutter den nye borgmesterkandidat Tina Mandrup.