Generalforsamling

7. februar 2019

    

 Ordrup d. 2. februar 2019

Hermed indkaldes til Venstre i Lejres ordinære generalforsamling mandag d. 25. februar 2019 kl. 19:00 i Ostedhallen, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre. 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter samt vedlagte dagsorden. Dato for generalforsamlingen er tidligere meddelt i Nyhedsbrev nr. 60 d. 8. november 2018 samt på indbetalingskort for betaling af kontingent, udsendt december 2018/januar 2019. 

Der vil på generalforsamlingen i år være valg til ni bestyrelsesposter, inklusiv undertegnedes formandspost, i vores 15 mands store bestyrelse, samt tre suppleanter.

Der vil ligeledes være valg af et medlem til Regionsbestyrelsen og tre medlemmer til Kredsbesty-

Kunne du tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at møde op på generalforsamlingen og melde dit kandidatur.  Kontakt eventuelt undertegnede for en yderligere drøftelse af arbejdet i bestyrelsen samt dit kandidatur på e-mail [email protected] eller telefon 40 88 64 68. 

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18:00, pris á 200,00 kr., som dækker stegt flæsk, en øl/vand/glas vin ved spisning samt kaffe/the m. småkage under generalforsamlingen. Drikkevarer herudover kan købes. Hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen er prisen kr.

50,00 for kaffe/te m. småkage.

Vi opfordrer til hurtig, og senest mandag d. 18. februar 2019, at tilmelde sig til Christian Fjeldsted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41, såfremt du ønsker at deltage i spisning. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian.

 Vi håber, at mange møder op til generalforsamlingen, hvor vi kan diskutere foreningens virke i det forløbne år, de planer vi har for fremtiden, vælge de nye medlemmer til bestyrelsen samt ikke mindst diskutere den daglige politik med Venstres kommunalbestyrelsesgruppe. 

På foreningens vegne

Lars Kimer Mortensen

Formand for Venstre i Lejre

Dagsorden  

Velkomst v/ Statsministeren

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

Beretning fra VU

Beretning fra LOF 

Behandling af regnskab

Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand

a. På valg er: Lars Kimer Mortensen

Valg af syv medlemmer for 2 år og et for 1 år På valg er:

a.      Christian Fjeldsted Andersen

b.      Kim Magnussen

c.      Lotte Greve

d.      Marianne Larsen

e.      Morten Kronholm

f.      Ole Blem Nielsen

g.      Palle Mogensen

Valg af tre suppleanter for 1 år til bestyrelsen

Valg af formand for kredsbestyrelsen

a. På valg er: Hella Helvig Jensen (Køge)

Valg af tre medlemmer til kredsbestyrelsen På valg er:

a.      Hans Christian Kongsgaard

b.      Jannik Schrøder

c.      Lars Kimer Mortensen

Valg af ét medlem til regionsbestyrelsen, 

a. På valg er: Christian Fjeldsted Andersen 

Valg af to revisorer og suppleanter På valg er:

a.      Revisor Gert Dejbjerg

b.      Revisor Erik Keincke Hansen

c.      Revisorsuppleant Flemming Jensen

Forberedelse Valg v/ Souschef Trine Korsgaard 

Eventuelt