Julebrev

15. december 2020

MEDLEMS NYT DECEMBER 2020.

Kære alle

Da vi fortsat er underlagt begrænsninger ved forsamlinger frem til udgangen af februar 2021, er vi desværre nødsaget til at aflyse vores planlagte nytårskur søndag den 10.1.21.og workshop lørdag den 16.1.21, hvor vi skulle have påbegyndt formuleringen af vores handlingsprogram. Ligeså kommer vi til at aflyse generalforsamlingen den 25.2.21.

Men vi skal jo i gang med at få udviklet vores handlingsprogram til KV21, og hertil har vi brug for din hjælp.

 Vi skal have dækket nedenstående debatområder:

*  Økonomi & erhverv

*  Ældre & sundhed

*  Teknik, miljø, natur & energi

*  Byudvikling & bolig

*  Familie & børn og kultur & fritid

*  Folkeskole & uddannelse  

 Under hvert debatområde har vi - i vilkårlig rækkefølge - opstillet nogle udsagn og her beder vi dig prioritere op til 3 i hver kategori, som du ønsker, vi skal have med i vores handlingsprogram. Hvis du har yderligere at tilføje eller ønsker at uddybe med din holdning, er du meget velkommen til også at skrive dette.

Det er også muligt at kontakte Tina, 24 87 54 87 eller Lars, 40 88 64 68.

 Dit svar sender du til Aage Krogsdam, mail [email protected] senest 31.12.20.

 A.   Økonomi og erhverv.

1.   Moderne ledelse med decentralt fokus og mindst muligt bureaukrati

2.   Digitale/teknologiske løsninger støtter samarbejdet om/for borgerne

3.   Ledelse og styring med balance mellem service- og udgiftsniveau

4.   Borgere og virksomheder skal føle sig trygge, ingen skattestigninger

5.   Vi skal optimere rammevilkårene for virksomhederne

6.   Vi skal tiltrække flere mellemstore og gerne "vidensvirksomheder"

7.   Vi skal tilbyde erhvervsgrunde alle steder, hvor det er muligt

8.   Vi prioriterer bæredygtig vækst

9.   Smidig sagsbehandling og et fast track for etablerede virksomheder

 B.   Ældre og sundhed.

1.   Vi understøtter de ældre i at leve et værdigt liv til det sidste

2.   Vi understøtter et værdigt liv i eget hjem med omsorgsfuld hjælp

3.   Vi benytter balancerede og værdige digitale/teknologiske løsninger

4.   Vi er strategiske i rekruttering og fastholdelse af kompetent personale

5.   Seniorvenlige boliger med samvær, selvstændighed og livskvalitet

6.   Private leverandører og aktører understøtter konkurrence og kvalitet

7.   Valgfrihed mellem kommunale plejehjem og friplejehjem

8.   Højt serviceniveau og sammenhæng i sundhedsindsatsen

9.   Etablering af moderne sundhedscenter

10. Frivillige, private og offentlige tilbud understøtter et aktivt senior liv

11. Demenstilbud - også med omsorg for ægtefæller

 C.   Teknik, miljø, natur og energi.

1.   Grønne løsninger skal være økonomiske bæredygtige

2.   Lejre skal være på forkant med energibesparende løsninger

3.   Vi sætter ind mod klimaforandringer - også i "privaten"

4.   By- og boligudbygning inkludere grønne løsninger og områder

5.   Vindenergi ja, tak - men møllerne hører til på vandet

6.   Kollektiv trafik og grøn privatbilisme prioriteres ligeværdigt

7.   Intelligente og digitale trafiksikkerhedsløsninger

8.   Cykelstier har høj prioritet i en radius af 5 km. omkring skolen

9.   Sammenhæng i infrastrukturen ved bolig og erhvervsområder

10. Den digitale infrastruktur har højeste prioritet

 D.   Folkeskole og uddannelse.

1.   Folkeskolen er et naturligt tilvalg

2.   Bedre samarbejde mellem private og kommunale skoler

3.   Folkeskolerne udvikles decentralt og med en klar lokal profil

4.   Indførelse af kodning og programmering fra 0. klasse

5.   Demokrati som selvstændigt obligatorisk tema fra 0. klasse

6.   Undervisningen skal bygge på det 21. århundredes kompetencer

7.   Tæt tilknytning mellem dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

8.   Gode rammevilkår for fællesskabende fritids- og sportstilbud

9.   De unge skal have stærkere stemme i udviklingen af kommunen

10. Mangfoldige boligtilbud for unge

11. Virksomheder og kommune skal påtage sig ansvar for praktik-og lærepladser

 E.   Byudvikling og bolig.

1.   Mangfoldighed i boligform, -udbud og -størrelse

2.   Boliger for enhver smag, livssituation og økonomisk råderum

3.   Fornuftigt forhold mellem almennyttige boliger, lejeboliger og ejerboliger

4.   Bedre mulighed for ældre til at blive boende i eget lokalområde

5.   Lokalsamfundene styrkes i deres eget DNA

6.   Mulighed for at landbrugsbygninger ombygges til erhverv og eller beboelse

7.   Borgernes stemme tæller, når der skal boligudvikles i lokalområdet

 F.   Familie og børn.

1.   Vi understøtter frit valg i hjemmepasning, dagtilbud og skole

2.   Mangfoldighed i tilbuddene - profil, størrelse og beliggenhed

3.   Kvalitet frem for kvantitet - også når det gælder ansattes kompetencer

4.   Lederne har stort albuerum og ansvar for drift, service og resultater

5.   Nærdemokrati med øget forældreinddragelse i institutionen

6.   Vi ønsker at fremme individuelt tilpassede ordninger for dagtilbud og skoler

7.   Børns udvikling og trivsel kræver kompetent og rigeligt personale

 G.  Kultur og fritid.

1.   Kultur og kunst skal fylde i det fælles rum - såvel ude og inde

2.   Minimalt bureaukrati for foreninger og frivillige - aktivitet i fokus

3.   Optimal brug af kommunale bygninger til foreningsaktiviteter

4.   Cykel- og stiruter gennem landskabet i samarbejde med lodsejerne

 Ovenstående er til inspiration og vi håber, du vil prioritere udsagnene og meget gerne komme med nye forslag. På den måde får du indflydelse på vores handlingsprogram til KV21 og forhåbentlig hele Lejre Kommunes udvikling i årene efter valget.

 Kommunalbestyrelsesgruppen og styregruppen bag valgkampen mødes lørdag den 16.1.21 til en workshop, hvor vi vil drøfte, formulere og sammenskrive hele handlingsprogrammet.

Lige så snart corona pandemien tillader det, vil programmet blive forelagt jer medlemmer.

 2020 går hastigt mod sin afslutning, og vi kan se tilbage på et meget uventet og usædvanligt år.

Vi håber på nye positive vinde for Venstre hele vejen rundt. Vi har brug for alle gode kræfter i valgåret, så lad os endelig vide, hvis du ønsker at give en hånd med.

Vi søger også medlemmer, der gerne lader sig opstille på vores liste.

Hver kandidats stemmer tæller, og med en liste på 29 personer vil vi i høj grad optimere vores muligheder for at få en magtfuld placering til kommunevalget.

Så kære medlem vi mangler fortsat 14 kandidater og chancen for at blive valgt er ikke stor, hvis det er det, man ikke ønsker. Med 18 mandater der hver trækker 50 stemmer, hiver de tilsammen halvanden mandat hjem - og det kan vi godt bruge!

Foreningen betaler 25 plakater, så du vil ikke have de store udgifter.

Så lad os høre fra dig - måske du også har folk i din omgangskreds, der kunne tænke sig at støtte den gode liberale sag.

 Med disse ord ønsker vi dig og din familie en rigtig glædelig jul med ønsket om et godt helbred samt et godt nytår med håb om et mere "normalt" 2021.

 Med venlige hilsner

 

Tina Mandrup                                                  Lars Kimer Mortensen

Borgmesterkandidat i Lejre                            Formand Venstre i Lejre