Nyt fra Venstre i Lejre

25. september 2018

Kære medlem.

Sommeren er for mange af os ved at være ovre, og jeg håber I har nydt den.

Vejret har for de fleste været fantastisk men for landbruget har der været udfordringer.

Det er ved at være et halvt år siden at den nye bestyrelse trak i arbejdstøjet under mottoet ” Synliggørelse af Venstre i Lejre ” - og hvordan er det så gået ?

Vi har afholdt valg af ny borgmesterkandidat hvor Tina Mandrup blev valgt med stemmerne 76 / 33 til Erik Holst, flot resultat hvor begge kandidater havde stor ære af valgforløbet. Pæn pressedækning.

Så har vi haft vores traditionelle Grundlovsmøde i Herthadalen, som forløb rigtig godt med ca.125 fremmødte personer. Vejret var med os, talerne var i ”hopla”, Statsministeren gav sig tid til at hilse på mange af jer – et møde vi har fået megen ros for. Pæn pressedækning.

Vi har her den 20.8.18 afholdt vores Havemøde hos Hanne og Hans Erik Christensen, Højbyvej, Lejre og her havde vi Venstres nye Politiske ordfører Britt Bager og vores Borgmesterkandidat Tina Mandrup til at tale.Et rigtig godt møde med gode indlæg fra Britt og Tina og stor spørgelyst fra medlemmernes side.

Og så har vi taget initiativ til, at vi nu kan markere flagdagen 5.september her i Lejre. Flagdagen markeres over hele landet for at anerkende den indsats, som veteraner har ydet gennem udsendelse til fredsbevarende missioner over hele verden. Lejre var én af to kommuner som ikke markerede dagen sidste år, og det fandt vi upassende. Derfor tog vi kontakt til kommunen og Borgmesteren og her var man med på ideen, så nu håber vi det bliver en ny tradition i Lejre.Dagen afholdtes på Egholm Museum  og belv en stor  succes.

En masse øvrige aktiviteter planlægges i øjeblikket i aktivitetsudvalget og vil blive afviklet henover efteråret og vinteren.

Så kan jeg oplyse jer, som I måske har set i pressen, at vores fælles gruppe/ planlægningsmøder med Dansk Folkeparti er ophørt. DF har ønsket at frigøre sig fra det tætte samarbejde. Man vil prøve at føre en mere selvstændig profil og det kan vi  kun notere os. Som Ole Blickfeldt har udtrykt det i pressen, så ønsker man at gøre op med blokpolitikken. Man vil samarbejde med alle partier, som vil føre DF’s politik.

Men jeg kan kun sige, at DF er velkomne tilbage til vores gruppemøder, såfremt de måtte ønske det.

Til slut skal jeg ikke undlade at nævne, at vi i valgkredsen Køge / Lejre er i fuld gang med forberedelse af det kommende Folketingsvalg som skal afholdes inden juni næste år.                    Vi har en kendt” Lars” som kandidat her i Kredsen, så det skal være professionelt.

Men vi mangler praktiske hænder, for når valget udskrives, så skal det gå hurtigt med ophængning af plakater og bannere, fyld til postkasserne i vores 49 landsbyer m.m. Vi har virkelig behov for mange hænder, så vi kan beholde nøglerne til Statsministeriet.

Så hvis du har tid og lyst hører jeg meget gerne fra dig.

 Med venlig hilsen

Lars Kimer Mortensen