Spændende år i vente

8. september 2020


Kære medlemmer

Her på kanten af det gamle år sender jeg på vegne af os alle i Kommunalbestyrelsesgruppen enhilsen med ønske om et lykkebringende nytår, som vi glæder os til at byde velkomment sammen med jer ved nytårskuren søndag d. 5. januar.

Ved nytårskuren beretter vi fra de forskellige udvalg om det, der rørte sig i 2019 og især det, vi venter os af 2020. 

Helt aktuelt og her op til sidste kommunalbestyrelsesmøde er vi optaget af regeringens ændring af Avnstrup Centret som udrejsecenter for ”Sjælsmark-familierne”. At børnene får nogle bedre rammer i Avnstrup, er der ikke tvivl om, og det under vi bestemt børnene. Men den politiske beslutning af den nye regering med deres støttepartier er vi ikke enige i, og vi finder det stærkt kritisabelt, at vi som kommune overhovedet ikke har været inddraget forud for beslutningen. Nuvel, Avnstrup er statens ejendom, og de bestemmer suverænt over disponeringen, men det havde nu klædt regeringen at gå i dialog med os i Lejre, og ikke bare med et borgmesteropkald erklære Avnstrup som udrejsecenter frem for hjemrejsecenter. Et hjemrejsecenter giver ophold til afviste asylansøgere, som ønsker at samarbejde med myndighederne om hjemrejse. Et udrejsecenter er for afviste asylansøgere, der nægter at rejse hjem og i øvrigt at samarbejde med myndighederne om hjemrejse. Blandt disse familier er der mange, der trives rigtig dårligt – og især har vi fra medierne hørt om børnenes massive trivselsproblemer. Dette får konsekvenser for Lejres økonomi, da staten alene betaler omkostninger ved anbringelser af børnene, men ikke sagsomkostninger når der underrettes om en sag. Dette bruger vi allerede en del ressourcer på med de problemstillinger, vi ser blandt nuværende familier på Avnstrup. Det er derfor helt nødvendigt, at borgmesteren træder i karakter og presser sin egen regering til at forstå det helt urimelige i dette forhold. Her vil vi i Venstre hjælpe til med at fastholde presset.

Hvis jeg afslutningsvis skal fremhæve en mærkesag for os – og et område vi vil bringe ind som et valgkampstema allerede fra årsskiftet – er det bolig-, bosætnings- og trafikpolitik ud fra et helhedsperspektiv. Den udvikling, vi har set de seneste år, og som fortsætter i samme spor med Degnejorden i Allerslev og Hyldegården i Hvalsø, vidner om et totalt fravær af strategi, logik og fornuft. Dette tema vil vi gerne drøfte med jer medlemmer og høre jeres input til Venstres vision for en fremtidig bolig- og udviklingspolitik. 

 

Med disse ord ønsker jeg jer og jeres kære et godt nytår og på godt gensyn i 2020.

 Tina Mandrup                                                                                                    Borgmesterkandidat og Gruppeformand                                                                 24 87 54 87 – [email protected]

 

 


 

Nytårskur

  Traditionen tro indbyder Venstre i Lejre til ”Nytårskur” med Venstres kommunalbestyrelsesmed-lemmer søndag d. 5. januar 2019 kl. 14.00 til 16.00 i Rådssalen på Allerslev Rådhus. 

Her får du mulighed for at møde Venstres medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en snak om nogle af de udfordringer, du ser i kommunen.
Der vil blive serveret champagne og kransekage, kaffe samt øl og vand.

Af hensyn til indkøb ønskes tilmelding senest onsdag d. 1. januar 2020 kl. 12:00 til Christian Fjeld-sted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian

 

Kære medlemmer

 Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

 Året i år har været et meget travlt år. Vi har afviklet to valg. Et Europaparlamentsvalg i maj og et Folketingsvalg på Grundlovsdag. Begge valg forløb meget fint mandatmæssigt, men vi mistede regeringsmagten.Hen over sommeren opstod så en formands- og næstformandskrise, som afsluttedes med ny formand og ny næstformand. Vi har afholdt tre landsmøder. Et  EU Landsmøde d. 2. marts 2019, et ekstraordinært Landsmøde d. 21. september 2019 med valg af ny formand og   næstformand og sluttelig det ordinære Landsmøde d. 16. og 17. november 2019.                                                                                                                                 Disse aktiviteter har selvfølgelig haft indflydelse på det lokale aktivitetsniveau her i Lejre. Da vores traditionelle Grundlovsmøde var planlagt afholdt om eftermiddagen og aftenen på valgdagen, valgte vi at aflyse det, og på grund af de interne gnidninger aflyste vi vores planlagte Havemøde med Lars Løkke Rasmussen. Beklageligt, men det råder vi bod for i 2020.                                                                                                                       2020 bliver et jubilæumsår, idet Venstre fejrer 150 år. Jubilæet markeres på alle organisatoriske og politiske niveauer i Venstre, hvor alle lokale foreninger fejrer partiet med en række aktiviteter i løbet af jubilæumsåret. Du vil blandt andet kunne opleve den store jubilæumsudstilling til vores Nytårskur søndag d. 5. januar 2020 kl. 14.00 på Allerslev Rådhus og Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2020 i Kirke Saaby Forsamlingshus. Mere information hermed nedenfor. Dertil kommer et stort og festligt jubilæumslandsmøde i Boxen i Herning lørdag d. 3. oktober 2020, hvor vi gerne vil opfordre alle medlemmer til at deltage.                                                                                                                   Venstre i Køge/Lejre Kredsen afholder desuden Nytårsbrunch med Lars Løkke Rasmussen søndag d. 26. januar 2020, hvor alle er velkomne, se mere  andet sted på hjemmesiden. 

 Vores eget aktivitetsudvalg er i fuld gang med planlægningen af 2020 aktiviteter.Har du idéer eller forslag til aktiviteter, vi skal tage op i 2020, så er du meget velkommen til at kontakte udvalgsformanden Hans Kongsgaard, tlf. 4026 0723 eller mail [email protected]                                                                 Endnu engang en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Jeg håber vi ses til vores to første arrangementer, Nytårskur søndag den 5. januar 2020 og Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2020. 

 Med venlig hilsen                                                                                                   Lars Kimer Mortensen                                                                                        Formand Venstre i Lejre                                                                                                408 8 64 68 – [email protected]