Boliger i kommunen

8. november 2018

Færre boliger på Degnejorden!

Nedenstående læserbrev skrevet af Venstres medlem af kommunalbestyrelsen Carsten Helles Rasmussen har for nylig været optaget i en række lokalviser i området.                                                                                                                                                                                                                                                  I sommeren 2016 afholdt Lejre kommune en arkitektkonkurrence for udvikling af Degnejorden, som er en boligudstykning beliggende i umiddelbar nærhed af Lejre by.                                Der blev opstillet en række kriterier for konkurrencen:                   - at komme med bud på hvordan området kunne afgrænses og fungere sammen med de omgivende bebyggelser og Lejre by som helhed.                                                                                         - at der beskrives tre forskellige boligstørrelser i spændet fra 80 til 140 m2. Boligerne skal understøtte det gode liv på tværs af livssituationer, aldersgrupper og behov for fællesskaber.   

- at der skabes rum for et antal boliger, der både sikrer et mangfoldigt landsbyfællesskab og luft og åbenhed i bebyggelsen.

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen stemte for et projekt, som lagde op til et boligantal på over 100, med flade tage og i 2 plan! Til sammenligning skal nævnes, at på Møllerjorden, som grænser op til Degnejorden, er der 65 huse og endda på et større areal.                                                                                          Venstre kunne ikke gå ind for dette projekt, primært på grund af for mange boliger, og at de var i 2 plan. Vi støttede derimod et projekt, som havde ladet sig inspirere af Kattinge landsby og med et betydeligt færre antal boliger, og hvor husene skulle bygges med saddeltage.

Vinderprojektet er blevet revideret efter inspiration fra nogle af de andre projekter fra arkitektkonkurrencen. På baggrund af denne revidering har administrationen i Lejre kommune nu udarbejdet et forslag til en lokalplan, som forventes at blive sendt i høring senere på måneden. I den foreslåede lokalplan lægges der op til, at der bygges 95 boliger i varierende størrelser fra 65 til 170 m2 og opført i 1 og 1½ plan.                          

Venstre har igennem hele forløbet sagt, at der skal bygges et betydeligt færre antal boliger end flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen lægger op til, og at boligerne ikke må være for små.                                                                            

Forslaget til lokalplanen har været politisk behandlet i Udvalget for Teknik- og Miljø, og her stemte flertalsgruppens for administrationens forslag til lokalplan. Venstre stemte imod primært på grund af for mange boliger, og hvor vi anførte, at der maksimalt må opføres 70 boliger, og hvor de mindste skal være på minimum 80 m2 .                                                             

I Venstre støtter vi endvidere intentionerne i arkitektkonkurrencen vedrørende en varieret boligbebyggelse, sådan at lokalplanen understøtter en forskellighed i beboersammensætningen, herunder et antal seniorboliger, som der er så hårdt brug for i Lejre by.