Kommunalbestyrelsen

20. december 2021


Tina Mandrup

49 år

Bor Rytterbakken 7, Gevninge,4000 Roskilde                                              Er gift og har to børn (20 og 23 år)                                                               Telefon: 24 87 54 87                                                         

Email:[email protected],    [email protected]    

Uddannelse  og erhverv:                                                                                Læreruddannelse, Diplom i Ledelse. Master i offentlig ledelse.  Skoleleder, Kalundborg Kommune.

 Politik:                                                                                                        Med i Lejre Kommunalbestyrelse siden  2016                                 Medlem af økonomiudvalget.                                                       Børne og Ungeudvalget                                           Kernevelfærdsudvalget

Uden for kommunalbestyrelsen:                                                  Medlem af Venstres hovedbestyrelse                                            Bestyrelsesmedlem Kalundborg Gymnasium, Bestyrelsesmedlem Den boligsociale helhedsplan for Kaludnborg 2018-2022

Mærkesager: Dagtilbud og skoler: høj faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger                                                            Moderne fritidsfasciliteter                                                            Længst muligt i eget hjem: flere ældreegnede boligmiljøer med tryghed og fællesskab i centrum                                                     Vores kommune skal drives smart og effektivt                              Moderne landsbyer med respekt for miljø og kulturarv

 Carsten Helles Rasmussen

66 år                                                                                                                                 Bor Møllerjorden 24, Højby, 4320 Lejre                                                                 Gift og har tre børn ( 20,25,28)                                                                                    Telefon 51 23 17 80                                                                                      Email: [email protected]

 Uddannelse og erhverv:                                                                                          Revisor                                                                                                                   Ansat i privat rådgivningsselskab 

Politik                                                                                                                    Medlem af kommunalbestyrelsen siden ?                                                      Medlem af udvalget for Kultur og Fritid                                                         Medlem af udvalget for Skole ,Børn og Ungdom 

Uden for kommunalbestyrelsen:                                                                              Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab                                                        Medlem af Valgbestyrelsen for Allerslev Skole                                                 Ungdommens Uddannelsesudvalg i samarbejde med Roskilde Kommune

 Flemming Damgaard Larsen

 67 år                                                                                                                            Bor Hyllingeparken 15 a, 4070 Kirke Hyllinge                           Enkemand. Har en  søn ( 27 år)                                                          Telefon: 20 11 34 25                                                                         Email: [email protected]

 Uddannelse og erhverv:                                                            Uddannet cand. Jur.                                                                   Arbejder som seniorkonsulent i Public Affairs  i kommunikationsbureau

 Politik:                                                                                                Medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994                             Medlem af Udvalget for Erhverv og Turisme                                   Medlem af udvalget for Social, Sundhed og ældre 

Uden for kommunalbestyrelsen:                                                   Næstformand i bestyrelsen for Sagnlandet Lejre                   Medlem af bestyrelsen for Ledreborg fonden                       Medlem af bestyrelsen for Kirke Hyllinge Idrætsforenings Jubilæumsfond                                                                             Medlem af bestyrelsen for Ærø Museum

 Medlem af regionsrådet for Region Sjælland

 Mærkesager:

Et værdigt og trygt liv                                                                                       Bedre uddannelse for børn og unge                                              Sikre trafikveje og bedre kollektiv transport med kort rejsetid

 Lotte Greve

41 år                                                                                                                            Bor Lindelunden 7,4070 Kirke Hyllinge                                                                    Er gift og har to børn  (6 og 9 år)                                                                     Telefon: 40 61 77 28                                                                                            Email:  [email protected], [email protected]

 Uddannelse og erhverv:                                                                                       Social- og sundhedsassistent samt kontoruddannelse.                                Arbejder som kontorassistent på et botilbud for handicappede 

Politik:                                                                                                                          Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2018                                           Medlem af Udvalget for Børn og og unge.  

Udenfor kommunalbestyrelsen:                                                                       Medlem af Ungdomsskolens bestyrelsen                                                   Medlem af Bramsnæsvig Skoles valgbestyrelse                                       Medlem af Produktionsskolen Kohinoor 

 Mærkesager:                                                                                                    Dagtilbuds- og skoleområdet.

 Jens K. Jensen

63 år                                                                                                                           Bor Biltris Gade 17, Biltris, 4070 Kirke Hyllinge                 

Er gift har to børn (22 og 27 år)                                                                      Telefon:  46 40 33 37                                                                                           Email: [email protected]

 Uddannelse og erhverv:

 Politik:                                                                                                                     Medlem af udvalget for Teknik og Miljø

Uden for kommunalbestyrelsen                                                                            FORS Holding A/S                                                                                         Grundvands koordinations forum                                                                    Grønt Råd

Mærkesager:

 Ordentlighed. Nærhed, Valgfrihed, Rettidighed, Nysgerrighed

 Christian Fjeldsted Andersen

32 år                                                                                                                           Bor Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre                                             Gift                                                                                                    Telefon: 53 73 83 41                                                                          Email: [email protected]

 Uddannelse og erhverv:

 Politik:                                                                                                         Medlem af kommunalbestyrelsen siden?                                 Medlem af udvalget go Kultur og Fritid                                           Medlem af udvalget for Teknik og Miljø

 Uden for kommunalbestyrelsen:                             Folkeoplysningsudvalget                                                 Kulturgruppen Midt og Vestsjælland                         Valgbestyrelsen for Osted skole                                       Handicaprådet                                                     Taksationskommissionen                                                                         Grønt Råd

 Mærkesager: