Mens vi venter på genåbning

22. juni 2020

Venstre i Lejre    

 

Kære  alle

Vi nåede lige, at få afholdt vores årlige generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde inden hele Danmark lukkede ned som følge af Corona-krisen.

På generalforsamlingen blev jeg genvalgt til formand og det takker jeg jer for.

Vi fik nyvalgt 2 medlemmer, Brian Dall og Jan Harplod Christensen og måtte sige farvel til Jens Otto Olsen og Jon Lorentsfeldt. I skal begge have stor tak for jeres arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig den 11. marts 2020 og ser således ud.

Formand Lars Kimer Mortensen, næstformand Marianne Larsen, kasserer Brian Dall, sekretær Aage Krogsdam, Palle Mogensen, Hanne Christensen, Hans Chr.Kongsgaard, Christian Fjeldsted Andersen, Poul Anker Nielsen, Morten Kronholm, Arne Rasmussen, Jannik Schrøder, Mogens Christensen, Ole Blem Nielsen og Jan Harplod Christensen.

I det næste stykke tid skal vi passe på hinanden og begrænse Coronasmitte mest muligt. Derfor har vi sat alle planlagte aktiviteter på "stand by" og annuleret alle fremtidige møder, som myndighederne foreskriver, alt andet vil være hensynløst og tankeløst.

Men vi skal allerede igang med at udvikle vores valgprogram til kommunevalget i november 2021, og her har vi brug for din hjælp.

Vi har nedsat 7 fokusgrupper med et KB-medlem som tovholder.

Økonomi og erhverv.

Tina Mandrup, 24875487, [email protected]

Ældre og sundhed.

Flemming Damgaard, 20113425, [email protected]

Teknik, miljø, natur og energi.

Jens Chr. Jensen, 40890527, [email protected]

Folkeskole og uddannelse.

Carsten Helles Rasmussen, 51231780, [email protected]

Byudvikling og bolig.

Line Jacobsen, 40836000, [email protected]

Familie og børn.

Lotte Greve, 40617728, [email protected]

Kultur og fritid.

Christian Fjeldsted Andersen, 53738341,     

 [email protected]

Såfremt du kunne tænke dig at deltage i en eller flere af grupperne, så bedes du allerede nu kontakte den pågældende tovholder. Når så Corona-krisen er overstået, og vi må mødes igen, inviteres du til et kick of møde , hvor vi starter fokusgrupperne op.

Herefter er det op til tovholderen at afholde 1 til 2 møder, hvor man diskutere tovholderens emne. Der afholdes derefter et medlemsmøde hvor grupperne fremlægger deres oplæg, og det hele samles og redigeres til et udkast til valgprogram.

I november 2020 indkaldes så til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få vedtaget Venstre i Lejre's valgprogram.

Efter vedtagelse er valgprogrammet klart til markedsføring på sociale medier, hjemmesider og i medierne generelt m.m.

Du har her chancen for, at være med til at udvikle vores valgprogram, så skynd dig at kontakte en eller flere af tovholderne.

Rigtig god påske, pas godt på jer selv og så ses vi efter Corona-krisen.

Med venlig hilsen

Lars Kimer Mortensen

formand Venstre i Lejre.