Nyhedsbrev

21. april 2018


Ny ledelse for Vælgerforeningen

På generalforsamlingen den 1. marts blev der valgt en ny ledelse for vælgerforeningen.  Lars Kimer Mortensen, Ordrup blev enstemmigt valgt som ny formand i stedet for Søren Nielsen. Derudover var der 7 andre nyvalg til bestyrelsen. Den ny bestyrelse har konstitueret sig således:                                         Næstformand - Christina Clement, kasserer-  Marianne Larsen, sekretær- Palle Mogensen og som medlemsadministrator, lokalredaktør og med ansvar for hjemmeside og PR-  Aage Krogsdam.

Den ny bestyrelse, der allerede er trukket i arbejdstøjet under mottoet ” Synliggørelse af Venstre i Lejre ”, ser således ud:  Lars Kimer Mortensen, Christina Clement, Marianne Larsen, Aage Krogsdam, Palle Mogensen, Jon Lorentsfeldt, Lotte Greve, Christian Fjeldsted Andersen, Mogens Christensen, Morten Kronholm, Ole Blem Nielsen, Hans Kongsgaard, Jannik Schrøder, Arne Rasmussen og Verner Vincent.

På generalforsamlingen blev den nye bestyrelse pålagt hurtigst muligt at finde en spidskandidat. Bestyrelsen har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg som er i gang med at udarbejde en profil for den kommende spidskandidat. Så snart dette arbejde er færdigt vil medlemmerne blive bedt om at komme med forslag til kandidater, og senere vil der blive indkaldt til et opstillingsmøde, hvor kandidaterne vil præsentere sig overfor medlemmerne.

Bestyrelsen har også nedsat et aktivitetsudvalg, som arbejder med at få et grundlovsmøde i stand den 5. juni i Herthadalen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har givet tilsagn om at komme. Desuden arbejdes med et arrangement for udsendte veteraner den 5. september på Egholm Museum. Udvalget påtænker også at arrangerer et sommerhavemøde samt andre møder, som vi vil orientere om senere.

Til slut kan lige nævnes at bestyrelsen arbejder på så hurtigt som muligt at få vælgerforeningens hjemmeside ajourført og gjort aktiv igen.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Kimer Mortensen