Venstre er med ved bordet

23. oktober 2018


Af Venstres gruppeformand i kommunalbesyrelsen

Tina Mandrup

Sammen med den resterende kommunalbestyrelse – dog uden Enhedslistens Ivan Mott og løsgænger Erik Holst – glæder vi os i Venstre over, at dette års budgetforlig lægger op til fremadrettede drøftelser og beslutninger om udviklingen af vores kommune.

Vi gik til forhandlingerne med åbent sind og vilje til at bidrage til at finde løsninger. Det var en barsk omgang at skulle finde besparelser på den daglige velfærdsservice, men for os i Venstre er velfærd også at kunne tilbyde tilstrækkeligt mange dagtilbudspladser og ældre-/plejeboliger, tidssvarende skolebygninger, moderne fritidsfaciliteter mv. Som oppositionsparti er det indlysende, at såfremt vi skulle være med til det svære; at finde besparelser på driften, skulle vi også være garanteret at sidde med, når der fremover skal udmøntes penge til ovenstående - og det er lykkedes.

Forhandlingsklimaet har været præget af tillid og konstruktive drøftelser, der også har ført til, at vi i Venstre har fået sat rigtig pæne aftryk på aftalen. Alle seks partier står nu ved - og bag - den samlede aftale. Jeg vil derfor ikke fremhæve særlige mærkesager, men alene kaste spot på det vigtigste:

”Aftaleparterne er enige om, at det for budgetaftalen 2019-2022 gør sig gældende, at alle væsentlige ændringer, der vedrører den samlede økonomi i Lejre Kommune i denne valgperiode frem til og med 2021, alene kan ske ved enstemmighed mellem parterne.”

Med denne passus, har vi som oppositionsparti spillet os helt ind på banen med mulighed for maksimal indflydelse.

For os, der har taget ansvar, har vi nu bundet os op på en fælles opgave; at udvikle Lejre Kommune så den matcher fremtidens behov. Med et stærkt forøget anlægsbudget og en balanceret likviditet, ser jeg og Venstres gruppe frem til at være med til at præge udviklingen. Vi skal nu for alvor i gang med det politiske arbejde og finde de bedste løsninger til gavn for alle, som bor, lever og driver virksomhed i Lejre Kommune.