EU

2. november 2021

Ved valget til Europa Parlarmentet den 26. maj 2019 blev  Venstre kandidat i Region Sjælland  Linea Lidel valgt til EU palarmentet.

Linea er kandidat i journalistik fra Aarhus Universitet, bachelor i europæiske studier, og kommer med en professionel baggrund inden for det EU-politiske område. Hun har blandt arbejdet på den danske EU-repræsentation i Bruxelles i forbindelse med Danmarks formandskab for Rådet i 2012, og har af flere omgange siddet i hovedbestyrelsen for Europabevægelsen.                          Linea kommer gerne ud til debatter og medlemsmøder, så tøv ikke med at kontakte hende.

 Hjemmeside: https://www.linealidell.com/

Facebook: https://www.facebook.com/lineasogaardlidell/

Telefon: 22135855

BRUG FOR ET STÆRKT EU

10. december 2018


 

”For et års tid siden på Venstres landsmøde i Vejle spurgte Morten Løkkegaard mig, hvad så, er det nu, du skal ind i politik. Og så svarede jeg ret prompte at, ja, det er det. Og siden da er jeg så blevet valgt til Sjællands kandidat til EP-valget.                                                                                                   Således indledte Linea Søgaard -Lidell sin orientering om EU, da hun forleden sammen med Venstres borgmester kandidat i Lejre, Tina Mandrup  deltog i et debat møde arrangeret af Venstre i Gevninge   Medborgerhus.       Linea fortsatte med at fortælle hvorfor hun synes vi har brug for et stærkt EU. Hun kunne dog godt se  at der var mange ting , som EU ikke burde blande sig i  eksempelvis arbejdsmarkeds- og social politik. Hun var også enige i , at der stadig er alt for meget bureaukrati i EU.                                         ”Der er rigtigt mange grunde til, at jeg synes, vi har brug for et stærkt EU-samarbejde og et liberalt aftryk på det samarbejde”, fortsatte hun. ”Men min primære motivation til at stille op til Europa-Parlamentet er faktisk startet i det udenrigspolitiske. Ser vi os om i verden, er det nemlig tydeligt, at vores europæiske værdier - som frihed, demokrati, individbeskyttelse - ikke kan tages for givet. De er faktisk under pres. Men det er værdier, vi er fælles om i Europa. Og endda værdier, som vi ikke engang kan forvente, at amerikanerne rigtigt bakker op om – i den nuværende situation i hvert fald.

Fælles værdier

Og vi har noget at stå sammen om her i Europa. Vi har noget grundlæggende til fælles i EU, som vi bedst og sikrest kan værne om i fællesskab. Noget, som vi ikke altid har til fælles med den verden, der ligger omkring os. Når man ser sig om, bliver det faktisk mere og mere indlysende, at netop de frihedsbegreber og værdier, vi har i Europa, ikke er en selvfølge og ikke kan tages for givet. Jeg kan knapt tænde for radioen uden at blive konfronteret med det pres, der faktisk er på netop vores værdier”, fastslog Linea.                                                                                                Hun nævnte eksempler på hvordan vores værdier er under pres blandt andet fra de udemokratiske valg i Rusland. Og den overhængende trussel for, at russisk indblanding kommer til at påvirke de kommende europæiske valg. Desuden vender Tyrkiet ryggen til de europæiske værdier og i USA har præsidenten erklæret krig mod den frie presse. Og selv internt i EU kæmper vi med nogle medlemslande, som sætter demokratiet under pres. Så derfor er det virkelig lige nu, at vi skal holde godt fast i vores værdier og stå sammen om dem i EU. Og derfor er det også virkelig godt, at vi er en del af det forpligtende fællesskab, som EU er. Det skal vi ikke tage for givet.   Kun gennem EU kan vi tage globalt lederskab og sætte et markant og positivt aftryk på resten af verden. Og det er altså særligt derfor, jeg er EP-kandidat, fastslog Lenea Søgaard-Lidell.

Fin Venstre  indflydelse på kommunens budget

Efter Lineas indlæg var de en livlig debat inden vores borgmester kandidat Tina Mandrup indtog scenen. Hun gennemgik kort budgetforhandlingerne i kommunalbestyrelsen. Hun slog fast, at det var vigtige aftryk, som Venstre i Lejre havde fået sat på budgettet i de kommende tre år.  Det  betød bland ande,t at der ikke kunne ændres på væsentlige ting i den økonomisk politik uden at alle, der var med i budgetforliget – minus enhedslisten og løsgængeren, - var enige herom. Det tegnede godt for det fremtidige samarbejde.                                                                                                                     Tina Mandrup nævnte  videre, at man  nu går i gang med at slanke administrationen. Hun sagde blandt andet  at der bliver to direktører mindre og at der udnævnes en vicekommunaldirektør.                                                 "Det var for at  man kvalitetsmæssigt stadig kunne tiltrække dygtige medarbejdere til ledelsen i kommunen. Omkring de daglige  opgaver i kommunalbestyrelsen, nævnte hun at Venstre have fået igennem, at der skulle ses på bemandingerne og udbygningen af kommunens institutioner. Blandt andet var der overkapacitet på børneinstitutions området, og derfor var det vigtigt at man  udbyggede institutionerne de steder, hvor der var  et godt børneunderlag. Tina nævnte også, at man   fra Venstres side ville have bremset tilskuddene til det almen boligbyggeri, så der blev en bedre fordeling  mellem almene og private  boliger i kommunen. Der var ikke  i øjeblikket behov for flere  almen nyttige boliger, som kostede kommunen mange penge. Det ville Venstre hele tiden holde øje med i kommunalbestyrelsen. Et punkt som  bekymrede Venstre var den dårlige infrastruktur i kommunen med stigende trafik på mange veje, der slet ikke var udbygget til de mange biler. Denne opgave  skulle der ses på i de kommende år," sagde Tina Mandrup.