Venstres drømmehold

2. november 2021


Venstres drømmehold

Ved et opstillingsmøde i mandags i Karleby Forsamlignshus fik Venstre i Lejre sat sit drømmehold til kommunalvalget til november.

Venstres borgmester kandidat Tina Mandrup, Gevninge fik suppleret listen  i følgende rækkefølge:

Nr. 2 Flemming Damgaard  Larsen, Kirke Hyllinge,  nr. 3 Lotte Greve, Kirke Hyllinge, nr. 4. Jens Kristian Jensen, Biltris, nr. 5, Carsten Helles Rasmussen, Højby, nr. 6 Christian Fjeldsted Andersen, Osted, nr. 7 Henning Nielsen, Sæby,  nr.  8 Poul  Anker ”Tøjmand”  Nielsen, Hvalsø, nr. 9. Lars Kimer Mortensen, Ordrup, nr. 10 Klaus Kristiansen, Lejre,  nr. 11 Hans Kongsgaard Nielsen, Gl. Lejre, nr.  12. Erik Hestbæk, Ejby og nr. 13 Morten Kronholm, Kirke Hyllinge.

Listen er stadig åbne for  nye kandidater helt frem til fristen for indsendelse  af listen til kommunen.

 For megen lukkethed

Venstres borgmesterkandidat Tina Mandrup, sagde i sin tale under optællingen af stemmerne blandt andet, at med de kandidater der nu var ombord lovede det godt for valgkampen.

”Som gruppeformand for Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen, er jeg ret stolt over at stå i spidsen for en virkelig arbejdsom gruppe, hvor alle gør en kæmpe indsats – også ud over dagsordener og møder i udvalg og kommunalbestyrelsen. Vi arbejder synligt og målrettet med at få sat de aftryk, vi nu kan med den position, vi har, og med den lukkethed vi mødes af som oppositionsparti.

Af aktuelle sager, som vi er stærkt optagede af, kan jeg nævne boligudbygning, hvor vi ønsker en balanceret og varieret udbygning overalt i kommunen. Vi skal kunne følge med  i forhold til infrastruktur, sikre skoleveje, dagtilbud osv. Sådan er det langt fra i dag”, fortsatte Tina Mandrup.

 Stop for boligudvikling i Lejre by frem til 2030

Videre nævnte borgmesterkandidaten, at Venstres gruppe var særdeles optaget af at give borgerne reel indflydelse. Det vil Venstre afprøve ved at stille forslag i Kommunalbestyrelsen om en vejledende borgerafstemning i Lejre By og nærmeste omegn for de allerede udlagte områder til boligudbygning. Ligeledes vil Venstre spørge Kommunalbestyrelsen, om de vil være med på at love et stop for boligudbygning i Lejre By frem til 2030.

Om et tredje initiativ, sagde Tina Mandrup, at Venstre ønsker at give mere tryghed i pasningen til forældrene i Lejre Kommune.

 Pasningsgaranti i sit eget skoledistrikt

”Det er ikke godt nok med en kommunal pasningsgaranti, hvor forældre skal pendle fra den ene ende af kommunen til den anden med deres børn for at få dem passet. Der er klokket i det i Lejre Kommune – bygget alt for meget, alt for hurtigt – og det må vi tage politisk ansvar for. Vi vil derfor have indført pasningsgaranti indenfor det skoledistrikt, man tilhører. Jeg har talt med forældre, der har fortrudt, at de valgte Lejre Kommune. Et par har tre købere på hånden, men de tør ikke købe hus, før de ved sig sikre på en dagtilbudsplads inden for cykelafstand. Det går jo ikke”, sluttede Tina Mandrup.

 

venstres drømmehold

Her er navnene fra venstre på foto:

Flemming Damgaard Larsen, Chr. Fjeldsted Andersen, Henning Nielsen, Lotte Greve, Jens Kr. Jensen, Morten Kronholm, Erik Hestbæk, Tina Mandrup, Kristian Kristiansen, Carsten Helles Rasmussen, Hans Kongsgaard Nielsen  og Las Kimer Mortensen. Poul Anker ”Tøjmand”  Nielsen var desværre forhindret i at deltage i opstillingsmødet.