Kommunalbestyrelse

13. april 2024

Tina Mandrup

Borgmester

E-mail: [email protected]

Telefon: 24 87 54 87
Adresse: Rytterbakken 7, Gevninge, 4000 RoskildeMedlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Borgmester
 • Økonomiudvalget, Formand
 • Kommunekontaktrådet (KKR), Medlem
 • KL’s repræsentantskab, Medlem
 • Bestyrelsen for Sagnlandet Lejre, Medlem 
 • Beredskabskommissionen, Formand
 • Styregruppen for Bevæg dig for Livet, Formand
 • Køge-kredsens valgbestyrelse, Medlem
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg, Formand
 • Bestyrelsen for ROMU, Medlem
 • Repræsentantskabet for Trafikselskabet MOVIA, Medlem
 • Hjemmeværnets Distriktsudvalg, Indstillet som medlem
 • Kredsrådet, Medlem
 • KL’s delegeretmøde, Stemmeberettiget
 • Bestyrelsen for Nationalparken Skjoldungernes Land, Indstillet som medlem
 • ATP's repræsentantskab
 • Fordelingsnævnet vedrørende selskabsskat


Flemming Damgaard Larsen


E-mail: [email protected]

Telefon: 20 11 34 25
Adresse: Hyllingeparken 15A, 4070 Kirke Hyllinge


Medlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Medlem
 • Køge-kredsens valgbestyrelse, Stedfortræder 
 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg, Medlem
 • KL’s delegeretmøde, Stedfortræder som stemmeberettiget
 • Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land, Medlem
 • Landdistrikternes Fællesråd, Medlem


Lotte Greve

Gruppesekretær

E-mail: [email protected]

Telefon: 40 61 77 28
Adresse: Mosevej 1, 4070 Kirke HyllingeMedlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Børn & Ungdom, Formand
 • Ungdomsskolens bestyrelse, Formand
 • Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg, Medlem - Bramsnæsvigskolen
 • Handicaprådet, Stedfortræder 


Jens K. Jensen

Gruppeformand

E-mail: [email protected]

Telefon: 40 89 05 27
Adresse: Biltris Gade 17, Biltris, 4070 Kirke Hyllinge


Kandidatpræsentation:

 • Bedre styr på byudvikling og infrastruktur. 
 • Tidlig og langt bedre borgerinddragelser ved fremtidige nye tiltag. 
 • Langt stører frihed og ansvar til vores medarbejdere i kommunen.Medlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, Medlem
 • Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, Medlem
 • Bestyrelsen for FORS A/S, Medlem
 • Grundvandskoordinationsforum, Medlem
 • Grønt Råd, Medlem
 • Vandoplands-styregruppen (VOS), Medlem
 • Handicaprådet, Stedfortræder
 • Bestyrelsen for Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab, Medlem
 • Bestyrelsen for Fishing Zealand, Medlem
 • Bestyrelsen for Hvalsø Boligselskab, Suppleant


Carsten Helles Rasmussen


E-mail: [email protected]

Telefon: 51 23 17 80
Adresse: Møllerjorden 24, Højby, 4320 Lejre

KandidatpræsentationMedlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Børn & Ungdom, Medlem
 • Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, Medlem
 • Handicaprådet, Medlem
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg, Stedfortræder
 • Folkeoplysningsudvalget, Medlem
 • Ungdomsskolens bestyrelse, Suppleant
 • Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg, Medlem - Allerslev Skole
 • DMO Fjordlandet (VisitFjordlandet), Stedfortræder
 • Billedkunstrådet, Suppleant
 • Bestyrelsen for Den selvejende Institution Hestebjerggård, Medlem
 • Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Kulturgruppen), Suppleant


Henning Nielsen


E-mail: [email protected]

Telefon: 23 93 43 56
Adresse: Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge


Medlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Børn & Ungdom, Medlem
 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Medlem
 • Bestyrelsen for ROAR-fonden, Medlem
 • Vandoplands-styregruppen (VOS), Suppleant
 • Handicaprådet, Stedfortræder
 • Roskildehjemmets bestyrelse, Medlem
 • Bestyrelsen for Den selvejende institution almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig, Stedfortræder
 • Bestyrelsen for CAFA, Medlem


Lars Kimer Mortensen


E-mail: [email protected]

Telefon: 40 88 64 68

Adresse: Ordrup Gade 27, 4060 Kirke Såby

Medlem af:

 • Kommunalbestyrelsen, Medlem
 • Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, Medlem
 • Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, Medlem
 • Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg, Medlem - Osted Skole
 • Handicaprådet, Medlem
 • Grønt Råd, Medlem
 • Valgbestyrelsen for kommunale valg, Stedfortræder