Generalforsamling

Hermed indkaldes til Venstre i Lejres ordinære generalforsamling mandag den 28. juni 2021 kl.19.00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter samt vedlagte dagsorden.Dato for generalforsamlingen er tidligere meddelt i Medlems Nyt maj 2021 4. maj 2021.

Der vil på generalforsamlingen i år være valg til otte bestyrelsesposter, inklusiv undertegnedes formandspost, i vores 15 mands store bestyrelse, samt tre suppleanter.Der vil ligeledes være valg af et medlem til Regionsbestyrelsen og tre medlemmer til Kredsbestyrelsen.


Kunne du tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at møde op på generalforsamlingen og melde dit kandidatur. Kontakt eventuelt undertegnede for en yderligere drøftelse af arbejdet i bestyrelsen samt dit kandidatur på e-mail [email protected] eller telefon 40 88 64 68

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17:30, pris á 250,00 kr., som dækker kamsteg, nye kartofler, en øl/vand/vin samt kaffe og kage under generalforsamlingen. Kun kaffe og kage un-der generalforsamlingen kr. 75,00. Drikkevarer herudover kan købes.

Vi opfordrer dig til hurtig, og senest mandag d. 21. juni 2021, at tilmelde dig til spisning til Chri-stian Fjeldsted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian.Vi håber, at mange møder op til generalforsamlingen, hvor vi kan diskutere foreningens virke i det forløbne år, de planer vi har for fremtiden, det kommende Regions- og Kommunalvalg, vælge de nye medlemmer til bestyrelser samt ikke mindst diskutere den daglige/lokale politik med Venstres kommunalbestyrelsesgruppe.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til den til enhver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse, herunder at der skal kunne fremvises Coronapas.

På foreningens vegne

Lars Kimer Mortensen                                                                                                  Formand for Venstre i Lejre

Dagsorden

1. Valg af tre stemmetællere                                                                                      2. Valg af dirigent                                                                                                          3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold                                    4. Beretning fra VU                                                                                                      5. Beretning fra LOF                                                                                                      6. Behandling af regnskab                                                                                         7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år                                                                                                          8. Behandling af indkomne forslag                                                                          9. Indstilling af 1-3 personer til valg af kandidater til Regionsvalg 2021            10. Valg af formand. På valg er: Lars Kimer Mortensen                                          11. Valg af syv medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år                                       På valg er:                                                                                                                   Brian Dall , Christian Fjeldsted Andersen, Marianne Larsen, Morten Kronholm, Ole Blem Nielsen, Palle Mogensen og  Poul Anker Nielsen                12. Valg af tre suppleanter for 1 år til bestyrelsen                                                    13. Valg af formand for kredsbestyrelsen                                                              På valg er:                                                                                                              Brian Strømsted (Køge)                                                                                            14. Valg af tre medlemmer til kredsbestyrelsen På valg er:                                     Hans Christian Kongsgaard, Jannik Schrøder,  Lars Kimer Mortensen                15. Valg af ét medlem til regionsbestyrelsen. På valg er:                                Christian Fjeldsted Andersen                                                                                   16. Valg af to revisorer og suppleanter                                                                  På valg er:  Revisor Gert Dejbjerg. Revisor Erik Keincke Hansen Revisorsuppleant Flemming Jensen                                                                            17. Fremlæggelse/godkendelse af valgprogram Kommunalvalg 2021                18. Eventuelt

.

Valgkampen for alvor skudt igang


Søndag den 16. maj samlede Venstre i Lejre de fleste af partiets kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 16. november til kick of møde hos Horn Beer i Sæby. Stor tak til Jan Sandgreen fordi han stillede bryggeriets mødesal til rådighed for mødet.

Formanden for Venstre i Lejre Lars Kimer Mortensen  bød velkommen, og glædede sig over, at vi nu igen kunne mødes fysisk. Derefter gav han ordet til Venstres borgmesterkandidat Tina Mandrup, som  orienterede om den kommende valgkamp.

 Tina Mandrup indledte med at sige, at hun længe havde glædet sig til mødet.                                                                                                                               Tak fordi, I vil være med. Endelig kan vi samles – holdet der skal vise, hvad Venstre er gjort af. I dag om et halvt år, vil valget af den kommende periodes styre være afgjort. I dag om et halvt år, er det for sent med de gode ideer til aktiviteter, der styrker vores valgkamp.

I dag om et halvt år, er det for sent med flere budskaber om det, der skal gøre Lejre Kommune til noget andet og noget bedre - end det Lejre vi kender i dag under borgmester Carsten Rasmussens styre.  Og derfor er det befriende, at vi nu har seks måneder til at fortælle vælgerne, hvad vi vil, fordi der er brug for forandring og fornyelse – ja, en helt anden retning.

Der er brug for, at vi i Venstre tager føringen, for ellers kigger vi ind i en fortsat udvikling

  • -          med små lejeboliger, der skal tiltrække borgere udefra.
  • -          med manglende planlægning og strategi – dårlig infrastruktur – ja mere udvikling med hovedet under armen!
  • -          med et serviceniveau der er så ringe, at der nu er oprør fra en tværpolitisk forældregruppe, der har fået nok af et udsultet skolesystem med nye fine visioner, men uden ressourcer til at omsætte tanke til handling.
  • -          med en lukkethed over for borgerne, der nu har sat Lejre St. bys borgere på den anden ende og som kræver klare svar fra alle nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.
  • -          med en borgmester der styrer, frem for at lede - og en borgmester der mener, at borgere der siger deres mening, bare er til besvær og skaber bøvl for den udvikling, han selv ønsker.
  • -          hvor vi, der ikke er en del af flertalsgruppen, har den store indflydelse. For der er reelt intet samarbejde og borgmesteren formår eller ønsker ikke at stå i spidsen for en samling af kommunalbestyrelsen.

En anden vej

Og der er efterspørgsel på et alternativt. Der er borgere, der så utilfredse med det der foregår og måden, det foregår på, der har en forventning om, at vi udgør et reelt og bedre alternativ til det styre, der nu har hersket siden Mette Touborg ryddede pladen tilbage i 2009.

Men Carsten Rasmussen er ikke Mette Touborg – og selv om han stort set viderefører trenden fra dengang med Vores Sted mv., så er det slidt og hult. Og som det ofte går med den slags, opdager folk det desværre alt for sent.

Og her må vi også kigge indad – har vi også været for ukritiske og blindt stemt med? Det tror, jeg vi på nogle punkter må svare ja til. Det sluttede til gengæld så ved budgetforhandlingerne sidste år og nu skal vi ud at kæmpe og fortælle, hvad vi vil i stedet for.

Vores strategi tager afsæt i forandring og fornyelse. Vi har over de sidste måneder arbejdet med vores valg- og handlingsprogram, der indeholder både stærke markører for en ny retning i Lejre Kommune og helt konkrete målsætninger, som vi skal arbejde for at indfri i den nye valgperiode – vi har et virkelig godt fundament.

Nyt politisk lederskab

For at vi kan indfri vores ambitioner om den kommune vi og mange borgere ønsker, er der brug for et nyt politisk lederskab. I Venstre er vi klar til at gennemføre administrative strukturændringer og effektiviseringer for at skabe et økonomisk råderum, der gør, at vi kan sætte høje kvaliteter og standarder for den borgernære service. Med andre ord prioriterer vi dagtilbud, skoler og ældreområdet allerhøjest, fordi det vigtigste er at vokse op i trygge og udviklende rammer og slutte sine dage med værdighed.             Jeg glæder mig, det bliver slidsomt – det bliver spændende og så skal vi have det sjovt – og vi begynder nu sluttede Venstres  borgmesterkandidat Tina Mandrup.

Gode råd fra Morten Dahlin

Efter Tina Mandrup talte Venstre i Lejre/Køgekredsens nye folketingskandidat  og medlem af Folketinget Morten Dahlin fra Greve. Han sidder i øvrigt i byrådet i Greve.

Han sagde blandt andet at han havde  fem gode råd til kandidaterne.:

1.      sig at du stiller op

2.       men noget

3.      brug dig selv

4.      du må gerne være uenig med de andre

5.      du skal ikke være bange for ikke at kunne vide alt

Til det  sidste punkt  sagde Morten Dahlin, at man ikke skal lade sin politiske vision forsvinde, fordi nogen siger, at det ikke kan lade sig gøre.                                                                                                                                                                 I jeres valgkamp skal I bruge eksempler som den enkelte vælger kan identificere sig med – alle  nærværende problematikker. Og personlige fortællinger, der brænder igennem.                                                                          Mere generelt sagde  Morten Dahlin, at vi er ved at  være trætte af ikke at have vores frihed  her i en Corona tid. Derfor er det vigtig at slå fast, at der er brug for liberale løsninger. Vi skal ikke falde i den faldgrube, hvor det er Mette, der styrer. Vi skal i stedet have for øje, at vi skal lede.                          Som liberale er vi selv bedst til at træffe beslutningerne. Det der skaber værdier, er de frivillige fællesskaber, og det er her  du kan se forskellen mellem os og socialdemokratiet. Vi skal lede folk efter menneskelige værdier, og vi går ind for mennesket før systemet.  Vi har i Venstre tillid til danskerne og vi vil give befolkningen frihed og ansvar, sluttede Morten Dahlin.


Morten Dahli n og Tina Mandrup holdt to gode peptalks til kandidaterne.

MEDLEMS NYT APRIL 2021

 

Efter vi nu har fået lanceret genåbningsplanen den 23. marts 2021, må vi endnu engang konstatere at forsamlingsforbuddet ikke er lempet væsentligt.

Hovedbestyrelsen har som følge heraf igen udskudt fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling til udgangen af juni 2021.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet indtil videre at udskyde vores planlagte generalforsamling, så vi eventuelt får mulighed for senere fysisk at kunne mødes.

Smittetallet bliver jo stadigt lavere og lavere og flere og flere får deres vaccination, så vi har en realistisk forventning om, at det også vil have afsmittende effekt på forsamlingsforbuddet så det hæves eller måske helt ophæves.

Det glæder vi os til, så vi kan få afholdt generalforsamling og opstillingsmøde til KV/RV21. hvor vi fysisk kan forsamles.

Men indtil videre må vi afholde alle vores møder digitalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Dahlin indstillet som ny folketingskandidat for Køge-Lejre kredsen

Venstres kredsbestyrelse i Køge-Lejren kredsen har afsluttet jagten på en ny folketingskandidat. Valget er faldet på folketingsmedlem Morten Dahlin, der bl.a. er formand for Folketingets retsudvalg.

Kredsen har stået uden folketingskandidat siden nytår. Derfor har kredsbestyrelsen arbejdet intensivt på at finde en ny kandidat, der skal føre arbejdet videre for de lokale Venstre-folk.

Nu er processen afsluttet, og Venstre i Køge-Lejre kredsen er klar med en indstilling: Morten Dahlin, der allerede sidder i Folketinget for partiet. Brian Strømsted, formand for kredsbestyrelsen udtaler:

”I Morten har vi fundet en rigtig god kandidat, som vi er sikre på, vil repræsentere Køge-Lejre kredsen på fornem vis fra dag ét. I løbet af sin korte tid på Christiansborg har han allerede markeret sig som et af Venstres store talenter og har været med til at udvikle og præsentere flere politiske udspil. Vi er overbeviste om, at Morten aktivt vil kunne kæmpe for vores lokalområde, og at han er det helt rigtige valg for os”

Formelt skal Morten Dahlin vælges af Venstres medlemmer på et digitalt opstillingsmøde den 6. april. Her har alle lokale medlemmer af Venstre i Køge og Venstre i Lejre stemmeret.

Morten Dahlin udtaler:

”Jeg håber meget, at Venstres medlemmer vil vælge mig som deres kandidat. Jeg er kommet i både Køge og Lejre hele mit liv, så jeg føler mig rigtig godt hjemme her. Jeg er sikker på, at jeg kan få et rigtig godt samarbejde både med Venstres medlemmer, men også med de mange foreninger, virksomheder og organisationer som præger de to kommuner. Derudover er der jo kommunalvalg i år, hvor jeg glæder mig til at støtte til de to stærke spidskandidater Tina Mandrup i Lejre og Ken Kristensen i Køge”.

 

Status kommune / regionsvalg KV/RV21.

Vores kandidathold er i dag på 13 personer til kommunevalget og 1 person til regionsvalget, som er godkendt af bestyrelsen.

Vi kan stadig bruge kandidater til opstilling på vores liste. Hver kandidats stemmer tæller og jo flere kandidater des større mulighed har vi for at få et rigtig godt valg til november. Derfor hvis du selv har lyst, eller kender en i din omgangskreds som kunne tænke sig at stille op, så lad mig det vide.

Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på vores handlingsprogram og udvælgelse af vores mærkesager.

Herefter vil det så blive forelagt på vores generalforsamling til godkendelse.

Venstres mål er at Lejre kommune igen bliver en blå kommune ledet af Venstre.

Det kræver en stor indsats af frivillige, og det kræver mange økonomiske ressourcer.

Derfor har vi oprettet en MobilePay My Shop med nummeret 403316 som kan benyttes til pengedonationer til vores valgkamp. Så ønsker du at donere et beløb til vores valgkamp kan det nu gøres på MobilePay nummer 403316.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig god påske. Håber at vi snart fysisk kan mødes igen, det vil jeg glæde mig meget til. 

Med venlig hilsen

 Lars Kimer Mortensen

formand Venstre i LejreVenstres drømmehold

Venstre 21. juni 2021


Venstres drømmehold

Ved et opstillingsmøde i mandags i Karleby Forsamlignshus fik Venstre i Lejre sat sit drømmehold til kommunalvalget til november.

Venstres borgmester kandidat Tina Mandrup, Gevninge fik suppleret listen  i følgende rækkefølge:

Nr. 2 Flemming Damgaard  Larsen, Kirke Hyllinge,  nr. 3 Lotte Greve, Kirke Hyllinge, nr. 4. Jens Kristian Jensen, Biltris,…

LÆS MERE

Nyheder

Venstre 21. juni 2021


Til Venstre i Lejres medlemmer 

Hermed indkaldes til Venstre i Lejres ordinære generalforsamling mandag den 28. juni 2021 kl.19.00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter samt vedlagte dagsorden. Dato for generalforsamlingen er tidligere meddelt i Medlems Nyt maj 2021 4. maj 2021. Der vil på generalforsamlingen i år være valg til otte bestyrelsesposter, inklusiv…

LÆS MERE

Møder

Venstre 5. maj 2021

 

MEDLEMS NYT MAJ 2021

Kære   medlem 

Forsamlingsforbuddet, som de sidste mange måneder har begrænset vores aktiviteter, bliver nu heldigvis i intervaller på 14 dage lempet. Fra den 6. maj hæves loftet til 25 personer indendørs, og 75 personer udendørs. Fra den 21.maj hæves loftet til 50 personer indendørs, og 100 personer udendørs. Fra…

LÆS MERE

Generalforsamlingen

Venstre 8. marts 2021

MEDLEMS NYT MARTS 2021

 

Forsamlingsforbuddet ser ikke ud til at blive ændret foreløbigt, og da vi i henhold til vores vedtægter og dispensation fra hovedbestyrelsen, skal afholde vores ordinære generalforsamling inden udgangen af april 2021, må vi nok forberede os på, at den skal afholdes digitalt. Dette giver umiddelbart nogle udfordringer i forbindelse med valghandlingerne, og derfor har vi i bestyrelsen arbejdet med den ide, at…

LÆS MERE

Nytår 2021

Venstre 4. januar 2021

 

NYTÅR 2021

Kære medlemmer 

Rigtig godt Nytår og tak for godt samarbejde i det gamle år. Håber på det samme i det nye.

Når vi ser tilbage på året som gik, må vi konstatere at det har været meget mærkeligt. Vi startede normalt med traditionel nytårskur den 5. januar, fortsatte med vores generalforsamling den 27. februar og nåede så medlemsmødet…

LÆS MERE

Møder om handlingsprogram

Venstre 12. oktober 2020

 

Møderække om Venstres handlingsprogram 2021

  

Kære medlem.

 

Vi skal nu i gang med at udvikle vores valgprogram til kommunevalget i 2021.

Derfor indbydes du til det 1. møde i en møderække på 3,

 mandag den 9.november 2020 kl.19.00 – 21.00,

på Rådhuset…

LÆS MERE

Ventres budget

Venstre 9. oktober 2020


Tina Mandrup:

Venstre siger nej til skattestigninger


Tina Mandrup: Nej til skattestigninger

LÆS MERE

EU

Venstre 8. september 2020

Ved valget til Europa Parlarmentet den 26. maj 2019 blev  Venstre kandidat i Region Sjælland  Linea Lidel valgt til EU palarmentet.

Linea er kandidat i journalistik fra Aarhus Universitet, bachelor i europæiske studier, og kommer med en professionel baggrund inden for det EU-politiske område. Hun har blandt arbejdet på den danske EU-repræsentation i Bruxelles i forbindelse med Danmarks formandskab for Rådet i 2012, og har af flere omgange…

LÆS MERE

Kredsen

Venstre 8. september 2020

Ny formand

Ved  generalforsamlingen i Lejre-Køge kredsen for nylig fik kredsen ny formand.  Det blev Brian Strømsted fra Køge.


LÆS MERE