Generalforsamlingen

8. marts 2021

MEDLEMS NYT MARTS 2021

 

Forsamlingsforbuddet ser ikke ud til at blive ændret foreløbigt, og da vi i henhold til vores vedtægter og dispensation fra hovedbestyrelsen, skal afholde vores ordinære generalforsamling inden udgangen af april 2021, må vi nok forberede os på, at den skal afholdes digitalt. Dette giver umiddelbart nogle udfordringer i forbindelse med valghandlingerne, og derfor har vi i bestyrelsen arbejdet med den ide, at vi som følge af covid-19 situationen, fortsætter med de personer, som er på valg, i en ny periode.

Det drejer sig om formand, 7 bestyrelsesmedlemmer 2 år, 3 suppleanter 1 år, 2 revisorer og suppleant, kredsbestyrelsesformand, 3 kredsbestyrelsesmedlemmer og 1 regionsbestyrelsesmedlem. De fleste har godkendt genvalg, men skulle vi komme til at mangle et medlem, er bestyrelsen i dag indstillet på at finde en egnet person til generalforsamlingen.

Herved undgår vi alle afstemningerne på den digitale generalforsamling som godt kunne blive lidt problematiske.

Hvis du ikke kan godkende denne afviklingsmetode, så må du endelig kontakte mig inden søndag den 14. marts 2021 kl. 12.00. Tlf. 4088 6468 eller mail. [email protected]

Ellers vil vi arbejde videre med denne model.

Vi afholder generalforsamlingen virtuelt, torsdag den 8. april 2021 kl.19.00 til ca. 21.00.

Speciel indbydelse udsendes senere med dagsorden og tilmeldingsfrist.

Vi er i KV21 gruppen og kommunalgruppen i fuld gang med at udarbejde vores valgprogram. Vi afholder onsdag den 24. marts 2021. kl.19.00-21.00 en workshop for bestyrelse og kandidater, hvor oplægget præsenteres og hvor der vil være mulighed for få ændringer.

På den virtuelle generalforsamling vil så det endelige valgprogram blive præsenteret og godkendt. 

Glæder mig til at se dig virtuelt til generalforsamlingen.

m.v.h.

Lars Kimer Mortensen

formand Venstre i Lejre.