Nytårskur en succs

9. januar 2019

Nytårskur med succes

Af bestyrelsesmedlem, journalist Aage Krogsdam

Venstre i Lejre  holdt traditionen tro  nytårskur  i byrådssalene på rådhuset i Lejre søndag den 6. januar. Omkring et halvt  hundrede  deltog i kuren, der startede med velkomst af formanden for Venstres vælgerforening i Lejre Lars Kimer  Mortensen. Han orienterede kort om året i foreningen og ønskede alle god arbejdslyst  i forbindelse med de to kommende valg i foråret, hvor Venstre for brug for mange arbejdsheste. Derefter orienterede Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Tina Mandrup om budgetforliget og nævnte, at  Venstre havde fået en godt  fingeraftryk på budgettet, idet ingen tal kunne ændres uden Venstres medvirken.                                        

 Derefter fulgte orienteringer fra  de øvrige tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer. Først orienterede Jens K. Jensen   omkring opgaverne i Teknisk udvalg. Han nævnte blandt andet de store udfordringer med infrastrukturen i kommunen, som er under pres. Desuden  nævnte, han at Venstre ville arbejde for at der kommer færre almennyttige boliger i kommunen. Man  har nået maksimum efter Venstres mening.

Flemming Damgaard orienterede om ældreområdet, sundhed, erhverv og turisme. Omkring erhverv nævnte han , at  kommunen var en af de dårligst blandt  98 kommuner i landet til at tiltrække nye erhvervsvirksomheder. Det skulle der gøres noget ved at regler blev forenklet, at administrationen samarbejdede med virksomhederne og ikke så dem som en modpart. Han  nævnte videre  blandt andet, at det var vigtig at sikre plejehjemspladser i fremtiden, idet der om 10 år ville blive brug for næsten dobbelt så mange plejehjemspladser som i dag,  blandt andet fordi vi lever længere. Han var inde på at ledelsen af plejehjemmene ikke skulle være central , men at hvert plejehjem skulle ledes på stedet.

Christian Fjelsted Andersen orienterede om kultur og fritid, og sagde blandt andet at Venstre arbejder  for at der skulle være en pedel i hver enkelt idrætshal og skole i kommunen, og at det var en dårlig ide med at det blev styret centralt fra Hvalsø.

Lotte Greve orienterede om arbejdet med børn og  unge. Hun var  forundret over at Venstres forslag om at administrationen skulle se  på, hvor der var behov for nye institutionspladser  i kommunen blev stemt ned ,og i stedet vedtog man på et løst grundlag at bygge en stor børneinstitution i Hvalsø.

Line Holm Jakobsen orienterede om beredskabet i kommunen. Hidtil har man været med i Vestsjællands beredskab, men det har vist sig at være  næsten to millioner kr. dyrere end hvis kommunen selv tog sig af beredskabet. Venstre arbejder fortsat på at få lavet en hurtigt, effektiv og billig undersøgelse af hvordan man i fremtiden skal  administrere beredskabet i kommunen.

Der udspandt sig en livlig debat efter de mange indlæg. En rød tråd i flere indlæg var den lange sagsbehandlingstid i kommunens administration på alle sager. Her ville Venstre løbende presse på  for at få denne sagsbehandlingstid bragt væsentlig ned.


Linea i gang med orienteringen om EU

Efter kommunalbestyrelsesmedlemmernes orientering kunne formanden byde velkommen til Linnea Søgaard-Lidell , som er Venstres kandidat i Region Sjælland til Europavalget den 26. maj.

Linea  fortalte, at hun allerede  er i gang med valgkampen og hun ville kæmpe for at blive valgt som en af de  14 pladser Danmark får i Europa Parlamentet.

Hun sagde, at selvom der er ting, som hun mener  EU ikke skal blande sig i, så er det vigtigt at stå sammen om EU, for igennem EU at tage de mange udforinger om demokrati, frihed og menneskerettigheder op. De er i dagens global verden ikke helt en selvfølge længere.