Nyheder

21. juni 2021


Til Venstre i Lejres medlemmer 

Hermed indkaldes til Venstre i Lejres ordinære generalforsamling mandag den 28. juni 2021 kl.19.00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter samt vedlagte dagsorden. Dato for generalforsamlingen er tidligere meddelt i Medlems Nyt maj 2021 4. maj 2021. Der vil på generalforsamlingen i år være valg til otte bestyrelsesposter, inklusiv undertegnedes formandspost, i vores 15 mands store bestyrelse, samt tre suppleanter.Der vil ligeledes være valg af et medlem til Regionsbestyrelsen og tre medlemmer til Kredsbestyrelsen.

Kunne du tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at møde op på generalforsamlingen og melde dit kandidatur. Kontakt eventuelt undertegnede for en yderligere drøftelse af arbejdet i bestyrelsen samt dit kandidatur på e-mail [email protected] eller telefon 40 88 64 68

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17:30, pris á 250,00 kr., som dækker kamsteg, nye kartofler, en øl/vand/vin samt kaffe og kage under generalforsamlingen. Kun kaffe og kage un-der generalforsamlingen kr. 75,00. Drikkevarer herudover kan købes.

Vi opfordrer dig til hurtig, og senest mandag d. 21. juni 2021, at tilmelde dig til spisning til Chri-stian Fjeldsted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian.Vi håber, at mange møder op til generalforsamlingen, hvor vi kan diskutere foreningens virke i det forløbne år, de planer vi har for fremtiden, det kommende Regions- og Kommunalvalg, vælge de nye medlemmer til bestyrelser samt ikke mindst diskutere den daglige/lokale politik med Venstres kommunalbestyrelsesgruppe.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til den til enhver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse, herunder at der skal kunne fremvises Coronapas.

På foreningens vegne

Lars Kimer Mortensen                                                                                                  Formand for Venstre i Lejre

Dagsorden

1. Valg af tre stemmetællere                                                                                      2. Valg af dirigent                                                                                                          3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold                                    4. Beretning fra VU                                                                                                      5. Beretning fra LOF                                                                                                      6. Behandling af regnskab                                                                                         7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år                                                                                                          8. Behandling af indkomne forslag                                                                          9. Indstilling af 1-3 personer til valg af kandidater til Regionsvalg 2021            10. Valg af formand. På valg er: Lars Kimer Mortensen                                          11. Valg af syv medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år                                       På valg er:                                                                                                                   Brian Dall , Christian Fjeldsted Andersen, Marianne Larsen, Morten Kronholm, Ole Blem Nielsen, Palle Mogensen og  Poul Anker Nielsen                12. Valg af tre suppleanter for 1 år til bestyrelsen                                                    13. Valg af formand for kredsbestyrelsen                                                              På valg er:                                                                                                              Brian Strømsted (Køge)                                                                                            14. Valg af tre medlemmer til kredsbestyrelsen På valg er:                                     Hans Christian Kongsgaard, Jannik Schrøder,  Lars Kimer Mortensen                15. Valg af ét medlem til regionsbestyrelsen. På valg er:                                Christian Fjeldsted Andersen                                                                                   16. Valg af to revisorer og suppleanter                                                                  På valg er:  Revisor Gert Dejbjerg. Revisor Erik Keincke Hansen Revisorsuppleant Flemming Jensen                                                                            17. Fremlæggelse/godkendelse af valgprogram Kommunalvalg 2021                18. Eventuelt