Nytår 2021

4. januar 2021

 

NYTÅR 2021

Kære medlemmer 

Rigtig godt Nytår og tak for godt samarbejde i det gamle år. Håber på det samme i det nye.

Når vi ser tilbage på året som gik, må vi konstatere at det har været meget mærkeligt. Vi startede normalt med traditionel nytårskur den 5. januar, fortsatte med vores generalforsamling den 27. februar og nåede så medlemsmødet den 4. marts med Jacob Panton – den døde soldat.

 Så lukkede alt ned den 11. marts med covid-19 pandemien.

 Vi fik indført forsamlingsforbud med varieret antal, men det umuliggjorde vores mange planlagte aktiviteter.

Mette Frederiksen og hendes regering syntes ikke vi i Venstre skulle have lov til at afholde vores traditionelle grundlovsmøde, så hun fastholdt stadig et forsamlings-forbud på max. 10 personer. Derfor måtte vi finde ny løsning og afholdte derfor vores grundlovsmøde i Herthadalen digitalt, hvorfra vi sendte ”live” på vores facebook side. Vores 3 talere var Tina Mandrup, Lars Løkke Rasmussen og Jacob Jensen. Et rigtig stærkt team hvor vi havde over 500 samtidige følgere med talerne og efterfølgende mere end 38.000 visninger på opslaget.

 Så lettede forsamlingsforbuddet lidt og den 30. juni fyldte vores parti 150 år. Festdagen stod i coronaens tegn med fremmøde i hold af 50 personer. Vores formand redegjorde for den nye strategi som sikrer den nødvendige retning og prioritering. Strategien favner hele partiet og tager afsæt i det politiske. Vi kæmper i 3 arenaer - økonomi -  velfærd - udlændingepolitik. Kun ved at have den bedste politik, og fremføre den på en måde som appellerer til danskerne, kan vi opnå og få danskernes tiltro til at give os ansvaret igen. 

Det kræver også udvikling af organisationen fra top til bund, og at arbejdet er målrettet i en fælles retning.

Den ny strategi er flerårig, og hvis vi betragter den som et stort egetræ, så har vi i første år arbejdet i rødderne, arbejdet internt efter et opslidende formandsopgør hvor det har handlet om at genopbygge fundamentet. Nu skal vi i gang med grundstammen -  politik. Vi skal angive vejen til en bedre fremtid for danskerne, det gælder alle 3 arenaer. Vi vil over de næste år udvikle politik på tværs af partiet og politikområder, så der kommer både grene og blade på vores egetræ. Vi starter med det vigtigste først, så vi hele tiden er klar til valgkamp, hvis vi får muligheden for at vinde ansvaret tilbage. 

 Venstre vil altid være klar.

 Så lettede forsamlingsforbuddet lidt og vi kunne den 18. august afholde vores traditionelle havemøde hos Kirsten og Erling Svendsen på Nysøgaard, det skal de have stor tak for. Vi havde Inger Støjberg som hovedtaler og det var en stor succes.

 Så lukkede alt ned igen og forsamlingsforbuddet blev igen på max.10 personer.

 Vores statsminister og hendes regering beordrede den 4. november alle mink i Danmark aflivet. Man overså bare det faktum at ordren var grundlovsstridig.

17 mio. mink aflivet – 90 års unikt avlsarbejde ødelagt – et helt erhverv udslettet – og over 6000 personer og familier arbejdsløse. En skændsel for vores demokrati.

 Sidst på året fik vi så en rød finanslov, som på ingen måde viser vejen frem mod et rigere Danmark. Det bliver dyrere at være dansker og at drive virksomhed. Skatterne er hævet 31 gange siden regeringen trådte til og flere skattestigninger er på vej.

Vi vil en helt anden vej. Vi vil have jobvækst i en grøn omstilling. Venstre prioriterer en sund økonomi med gode rammevilkår for erhvervslivet. Vi vil ikke have højere skatter og afgifter, vi vil hellere have skattelettelser så det kan betale sig at arbejde. Vi vil have en fornyet offentlig sektor med mennesket i centrum.

Vi vil have et velfærdsløfte, hvor pengene følger med, når der bliver flere ældre og børn. Vi vil tænke velfærd på en ny måde, mere frit valg for danskerne og mere intelligent brug af teknologi og innovative løsninger. Mennesket før systemet.

Og så vil vi føre en stram og konsekvent udlændingepolitik. Der skal være plads til dem der vil Danmark og tilsvarende skal vi være konsekvente overfor dem der er her, og som ikke opfører sig ordentligt.

 Sidst på året, mandag før jul, sov vores mangeårige borgmester her i Lejre, Evan Jensen, stille ind. Evan var i 32 år borgmester i Lejre og i 2 omgange formand for kommunernes landsforening. Han har haft stor indflydelse på Lejres udvikling og på det landspolitiske i Venstre og det skylder vi ham stor tak for.

Mine tanker går også til de efterladte Karen, Lena, Inge og børnebørn som har mistet en kærlig mand, far og morfar. Vi vil alle komme til at savne Evan. 

Ære være hans minde.

 Mellem jul og nytår blev vi så igen vidne til et opgør mellem formand og næstformand. Jeg må ærligt erkende, at det havde jeg ikke lige set komme.

Situationen var dog spidset til det sidste halvår, så Jakob så ingen anden mulighed end at bede Inger tage orlov indtil der lå en afgørelse om rigsretssag eller ikke rigsretssag. Det ønskede Inger ikke og så bad forretningsudvalget hende om at gøre det. 

Så nu skal vi indkaldes til digitalt ekstraordinært landsmøde, hvor vi skal have valgt en ny næstformand.

 Og som om det ikke var nok, så blev vi her nytårsdag præsenteret for nyheden om, at Lars Løkke Rasmussen, efter 40 års medlemskab af Venstre, havde besluttet at forlade partiet og blive løsgænger i folketinget. Endnu et smerteligt slag som vi godt kunne have været foruden.

 Men nu må vi lægge det bag os, og støtte Jakob i den nye strategi han over de næste år har lagt for Venstre. De politiske arenaer står helt klart, og nu er det så op til os, at sørge for at egetræet overlever og begynder at få grønne blade.

 Det må vi alle hver især være med til.

 Vi har et meget vigtigt kommunevalg den 16. november, og her har vi også brug for dig.

Det skal lykkes os at give grønne Lejre en blå ledelse.Det kan du være med til som medlem af Venstre.

 Fortsat godt nytår  

 m.v.h.

Lars Kimer Mortensen

formand Venstre i Lejre.